De holbewonercode

Zijn avontuurlijke leven vereiste een perfecte fysieke gesteldheid van Nikko Norte. Het viel hem niet moeilijk om die fysieke gesteldheid te onderhouden, omdat hij zich hield aan de door hemzelf ontwikkelde holbewonercode. Rond de millenniumwisseling deed Nikko een jaar lang onderzoek naar de mogelijkheden en de mogelijke voordelen voor de hedendaagse mens om te eten en te bewegen zoals zijn voorouders dat deden, om te eten en te bewegen conform de genetische codering van het lichaam van de mens. Al in het jaar 2001 bundelde hij zijn bevindingen en aanbevelingen in een manuscript, maar vond zich te jong om een boek over gezondheid te publiceren. Nikko is inmiddels vierenvijftig, draagt nog steeds de maat spijkerbroeken die hij droeg toen hij achttien was en kan op het fysieke vlak de strijd aan met iedere twintigjarige.De holbewonercode is geen geheim waardoor iemand in zes weken twintig kilo zal verliezen. De holbewonercode is een levensstijl die ieder mens kan oppakken en waarmee ieder mensenlichaam zich zal omvormen naar het ontwerp dat de natuur ooit aan een mensenlichaam heeft meegegeven: slank, gespierd en in staat om er op ieder moment voor een holenbeer vandoor te gaan.Momenteel werkt Nikko aan een programma voor de Spaanse televisie. Het uitgangspunt van het programma is dat een groep, door overgewicht kansloze jongeren middels een aantal eenvoudige aanpassingen in hun levensstijl weer de kans krijgen aan het leven deel te nemen. Om te demonstreren dat zij daar klaar voor zijn, springen de jongeren in de laatste aflevering, en na vier maanden met Nikko te hebben opgetrokken, als een band of brothers met een parachute uit een vliegtuig.

€ 24.50

Naar de website

Post Author: